Kansallisessa riskiarvioinnissa ennakoidaan Suomeen mahdollisesti kohdistuvia uhkia ja niiden vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.