Lähihistorian tutkimuksen seuran julkaisu sisältää tutkimusartikkeleita, esseitä, puheenvuoroja ja muita kirjoituksia historian ja lähitieteiden aloilta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.