Eliökunnan luokittelu -oppimateriaali johdattaa biologisen luokittelun menetelmiin ja kokonaisuuteen sekä kertoo eliökunnan luokittelusta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.