DRIN-projekti edistää monimuotoisemman lastenkirjallisuuden saatavuutta ja tuo yhteen alan tekijöitä ja toimijoita. Sivuilla on luettavissa artikkeleita sekä julkaisu In Our Own Words: BIPOC Perspectives in Children's Literature.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.