Betoni-lehti käsittelee betonirakentamista, rakennussuunnittelua, arkkitehtuuria ja esittelee uusia rakennuksia.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.