EUNIS-tietokannassa voi etsiä lajeja, asuinympäristöjä (esim. meri, rannikko, sisämaa, suo jen.) sekä suojelun kannalta merkittäviä alueita .

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.