Tapio Nykänen tarkastelee kirjassaan muun muassa sitä, millaisia identifikaatioita 2020-luvun lappilaisessa Lapissa esiintyy ja mikä niiden suhde on Lappiin ympäristönä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.