Laskurin avulla voi laskea ja vertailla eri käyttövoimiin perustuvien autojen päästöjä ja kustannuksia.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.