Kirjassa esitellään muistitietotutkimuksen kehitystä sekä käsitteitä, teorioita, menetelmiä ja aineistotyyppejä, joiden avulla muistitietoa tutkitaan ja tuotetaan.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.