Suometsien rakenteeseen ja käsittelyyn sekä ojituksen ja metsänkasvatuksen ympäristövaikutuksiin perehdyttävä itseopiskeluaineisto metsäammattilaisille, metsänomistajille, opiskelijoille jne.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.