Ohjelmassa kuvataan tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla rakennettua ympäristöä kehitetään kestävästi. Teemoina ovat mm. arkkitehtuurin ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.