Kansallisesen urheilututkimustietokantaan on koottu mm. Jyväskylän yliopistossa ja UKK-instituutissa julkaistuja urheilututkimuksia.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.