Diakonia-ammattikorkeakoulussa kehitetty karttapalvelu, jossa voi tarkastella erilaisia huono-osaisuuden osoittimia ja vertailla alueita maakunnittain, seutukunnittain ja kunnittain.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.