Ymäristöhallinnon kokonaisuus vesiensuojelusta esittelee suojelun suunnittelua ja yhteistyötä sekä ihmisen toiminnan vaikutuksia vesistöjen tilaan.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.