Sveriges utbildningsradios (UR:s) videor om Europas och världens historia under nya tiden och modern tid.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.