Avsnittet om havet innehåller information om havsvård, skydd av Östersjön, Östersjöns tillstånd och uppföljning av Östersjöns tillstånd. I avsnittet presenteras även havsforskningen i Finland.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.