På webbplatsen finns information om Östersjöns tillstånd, t.ex. om övergödning och tips för hur var och en av oss kan hjälpa Östersjön.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.