Olycksfallsförsäkringscentralen samordnar och informerar om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomförsäkringen, samt arbetsolyckor och yrkessjukdomar.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.