Artikel om firandet av nationalskalden J.L. Runeberg och om traditionens bakgrund och historia på webbplatsen Elävä Perintö.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.