Pargas stads officiella turismhemsidor. Innehåller Bra att veta-segment, en online-shop, information om inkvartering, service, evenemang, sevärdsheter och aktiviteter.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.