De officiella sidorna av Sveriges kungahus innehåller information om kungahusets historia, den kungliga familjen, om slotten, hovet som organisation, ekonomi samt aktuella nyheter och kungörelser.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.