LUMA-projektissa on tuotettu luonnontieteellisten aineiden oppimateriaalia. Nämä matematiikan, fysiikan ja kemian sekä teknologiakasvatuksen materiaalit ovat käytettävissä verkossa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.