Opinnäytetyössä käydään läpi näkemyksiä äänenkäytöstä ja laulutekniikasta oopperataiteessa eri aikakausina. Pääpaino on 1900-luvussa ja sen vertaamisessa nykyaikaan.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.