Euroopan raja- ja merivartioviraston sivuilla kerrotaan sen tehtävistä ja toiminnasta. Sivulta löytyy myös alaan liittyviä julkaisuja.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.