På Svenska litteratursällskapets i Finland Youtybe-kanal finns bland annat filmer med dialektklipp och folkvisor, föreläsningar om etnologi, folkloristik och kulturarv, samt fortbildningsvideor för lärare

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.