Miina Sillanpäästä kertova lyhytdokumentti kuvaa hänen elämäntehtäväänsä ja poliittista toimintaansa sekä sen vaikutuksia heikompiosaisten ja naisten aseman edistäjänä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.