Kortfilmerna från utställningen Historier inom finsk konst presenterar de kända klassikerna i ett nytt ljus.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.