THL:n koronavirustietoa monella kielellä. Maahanmuuttajaryhmien sekä alkuperäisten vähemmistökielten lisäksi infoa löytyy äänitiedostoina näkemisesteisille sekä viittomakielillä, sekä suomeksi että suomenruotsiksi.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.