PRADO är ett online register som innehåller bilder och information om äkta identitets- och resehandlingar som används i världen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.