Säteilyturvakeskus antaa ohjeia säteilyvaaratilanteen varalle.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.