Luomuinstituutin asiantuntijaverkosto julkaisee tutkittua tietoa luonnonmukaisesta tuotannosta, sen suhteesta ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä elintarvikkeista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.