Kasvinsuojeluainerekisteri sisältää keskeiset tiedot Suomessa kasvinsuojelukäyttöön hyväksytyistä valmisteista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.