Zoom är en plattform för videokonferenser. I gratisversionen av Zoom är längden på en videokonferens begränsad till 40 minuter.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.