Horoso -oppimateriaalin opettajan aineistossa on miellekarttoja, kuullun ja luetun ymmärtämistehtäviä sekä muita harjoituksia.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.