ECDC:n Euroopan viranomaisen tiedotusta koronavirus COVID-19:sta, sairaudesta, taudin leviämisen tavoista ja mekanismeista sekä taututilanteesta. Karttoja, grafiikkaa ja havainnollistusta löytyy paljon.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.