Tiekirkot -kokonaisuus sisältää listan tiekirkoista, niiden sijainnin kartalla, kirkkosanastoa, josta voi lukea kirkon esineistä ja arkkitehtuurista sekä teemoittain listatut tiekirkot.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.