Haastattelututkimuksessa on selvitetty 6–29-vuotiaiden liikuntatottumuksia ja -harrastuksia. Sivuilta löytyy myös infografiikka, johon on tiivistetty tutkimuksen keskeiset tulokset.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.