Sumerinkielisiä tekstejä sekä niiden tulkintoja sisältävä tutkimus.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.