Mirja Köngäs tarkastelee tutkimuksessaan lasten vertaiskulttuurin erityispiirteitä ja tunneälyä osana päiväkotiarkea. Tutkimus on toteutettu kolmessa suomalaisessa päiväkodissa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.