Osaan on koottu tilastot palkansaajien ansiotasosta, palkansaajien lukumäärästä, työvoimakustannuksista, palkkarakenteista, ansiotasoindeksistä ja työvoimakustannusindeksistä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.