Geologian tutkimuskeskuksen julkaisussa on tietoa Suomen korukivilajeista ja -esiintymistä sekä korukivien ominaisuuksista ja hionnasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.