Kuurojen Liiton kielineuvonnassa vastataan suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä koskeviin kysymyksiin.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.