Muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voidaan vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.