Riitta Suominen on tutkinut, miten kunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen käytettävyyttä on mahdollista parantaa. Päätöstekstien helppokäyttöisyys on osallistamisen ja demokratian kannalta oleellista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.