Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koostama paketti ilmastonmuutoksen synnyttämistä terveysriskeistä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.