Det estniska språkinstitutet Eesti keeli instituut är ett nationell forsknings- och utvecklingsinstitut vars målsättning är att bidra till bevarandet av det estniska språket. På webbplatsen finns bl.a. information om institutet och ett stort antal ordlistor och databaser.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.