Register över Belmann-tidens visor innehåller den skannade kortkatalogen över Bellmans och andra visor från ungerfär år 1750 till år 1820.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.