Kuvakertomus Porin Matti -lämmitysuunin saattamisesta käyttökuntoon.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.