Sitran selvityksessä ehdotetaan tavoitteita ja vaihtoehtoja vähähiilisemmille elämäntavoille, joiden ilmastovaikutukset ovat mitattavissa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.