Kaikille avoimessa palvelussa voi käyttää usean eri toimijan tarjoamia paikkatietoaineistoja arktiselta alueelta. Hankkeessa ovat olleet mukana Arktisen neuvoston jäsenmaat Suomi mukaan lukien.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.